Altenahr 2000
Aankomst 21-10 om 12.30 uur
De laatste contrôle
Effe inbloaze
enuhh preuve
 
weurdje van de organisatie
 
Maalzeit
Yes, toch op de foto
wat unne lol
oos fotografe
Ut wurd later
De "OASE-Bar"
Effe swinge op de oldies
??? Flesje later
Dae gooi ouwe tied
Tot euver 2 joar